Bến sông – Thu

đoàn xuân thu

Thơ bất chợt như cơn mưa mùa hạ

gợi ta về vùng quê, Thu đã xa:

Em sương khói… vườn dừa mơn xanh lá

tóc mai dài em bay mãi trong ta

Ben song thu 01Sông nước Hàm Long, chiếc xuồng ba lá

ta xuôi dòng Tiên Thủy, bến sông xa.

Hôn từ biệt em đỏ bừng đôi má

Em Bến Tre, bông bưởi trắng sau nhà…

………………………………………………………

Thôi vĩnh biệt! em lấy chồng! Thu nhá!

nụ hôn xưa theo gió đã bay rồi

Ben song thu 02Anh phiêu bạt cuối trời, đời luân lạc

hạnh phúc tìm, đâu có? có thinh không!

Giặc còn đó làm sao anh về nữa?

em chờ chi? lần lữa, lỡ xuân hồng

Tình năm cũ bẽ bàng theo vận nước

anh van em! đừng đợi nữa Thu ơi!

đoàn xuân thu.