Pham Cao Tung _logo 2

bar_divider

Pham Cao Tung_photoHội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu những nhạc phẩm của anh Phạm Cao Tùng, cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký thuộc niên khóa 1959-66, hiện đang định cư tại thành phố Brisbane, Úc Châu.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn anh Phạm Cao Tùng đã cho phép chúng tôi đăng lại những nhạc phẩm của anh.

bar_divider

Tình ca:

Nhạc ngoại quốc:

Thiền ca: