Mười năm yêu em

Nhạc và lời: Trầm Tử Thiêng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2018