Hương đồng gió nội

Thơ: Nguyễn Bính

Nhạc: Song Ngọc

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng (PK 1959-66)

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng (PK 1959-66)

Brisbane Australia

2017