Hương đồng gió nội

Thơ: Nguyễn Bính

Nhạc: Song Ngọc

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane Australia

2017