Gợi Giấc Mơ Xưa

Nhạc và lời : Lê Hoàng Long

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

 

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017