Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu

Nhạc: Trịnh Công Sơn

Thơ: Trịnh Cung

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2018