Lỡ Chuyến Đò

Nhạc và lời: Anh Việt

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2021