Giọt Mưa Trên Vai Em

Thơ: Lê Nguyễn Nga – Nhạc: Phạm Cao Tùng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2021