Are You Lonesome Tonight

Written by: Roy Turk & Lou Handman

Viết lời Việt: Phạm Cao Tùng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017