Bài tình ca cho em

Nhạc và lời: Ngô Thụy Miên

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng (PK 1959-66)