Tiếc thu

Sáng tác của nhạc sĩ: Thanh Trang

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2018