Tombe La Neige – Tuyết rơi

Tác giả: Alvatore Adamo

Nhạc phẩm ngoại quốc lời Việt

Tiếng hát Phạm Cao Tùng

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2016