Như Giấc Chiêm Bao

Nhạc và lời: Lam Phương

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

 

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2019