Bài Thánh Ca Buồn

Nhạc và lời : Nguyên Vũ

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

 

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2018