Phiến đá sầu

Nhạc và lời : Diệu Hương

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2016