Còn chút gì để nhớ

Nhạc : Phạm Duy

Thơ: Vũ Hữu Định

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2019