Biết Bao Giờ Trở Lại

Nhạc và lời: Ngô Thụy Miên

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Australia – Brisbane

2017