Mộng Sầu

Nhạc và lời: Trầm Tử Thiêng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Australia – Brisbane

2019