Đêm cuối cùng

Nhạc và lời: Phạm Đình Chương

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017