Tuổi xa người

Nhạc và lời: Từ Công Phụng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

 

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017