Hạnh Phúc Lang Thang

Sáng tác của nhạc sĩ : Trần Ngọc Sơn

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017