Gái xuân

Thơ: Nguyễn Bính

Phổ nhạc: Từ Vũ

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

 

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017