Bài thơ cuối cùng

Nhạc và lời : Hoàng Thi Thơ

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

 

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

31/12/2017