Lần đầu lần cuối

Nhạc và lời: Dạ Cầm & Vũ Chương

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Australia – Brisbane

2019