Dư Âm

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Tý

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2019