Để Quên Con Tim

Sáng tác của nhạc sĩ: Đức Huy

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

01 – 2018