Release Me (Xin Hãy Xa Nhau)

Composer : Eddie “Piano” Miller & Robert Yount Lời tiếng Việt : Phạm Cao Tùng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2021