How I Love You (Hỡi Em Dấu Yêu)

Sáng tác : Oscar Anderle, Pamela Phillips Oland, Sandro, Lời Việt : Phạm Cao Tùng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2022