Tưởng nhớ nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông (1932-2018)

Nhớ một chiều xuân

Sáng tác của nhạc sĩ: Nguyễn Văn Đông

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2018

NHo mot chieu xuan 01
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông

Tiểu sử nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông