Ta muốn cùng em say

Sáng tác: Đăng Khánh

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

 

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2016