Đừng Lừa Dối Nhau

Nhạc và lời: Y Vân

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2019