Bài Tango dĩ vãng

Sáng tác của nhạc sĩ: Anh Bằng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng (PK 1959-66)

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng (PK 1959-66)

Brisbane – Australia

2017