Chờ em muôn kiếp

Nhạc và lời: Quốc Vượng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Australia 2016