Ghen

Thơ: Nguyễn Bính

Nhạc: Trọng Khương

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

 

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017