Cơn Gió Thoảng

Nhạc và lời: Quốc Dũng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Australia – Brisbane

2019