Bài không tên số 8

Nhạc và lời: Vũ Thành An

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017