Em đi nơi ấy

Sáng tác : Jimmy Nguyễn

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2018