Tà dương trên đất khách

Thơ: Đan Phụng

Phổ nhạc và trình bày (live): Phạm Cao Tùng

Guitarist: Trần Công Tuấn

Pianist: Trần Công Tài

Thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

 2017