Thiền phẩm: Nụ Đào Nở Hoa

Thơ: TK Thiện Hữu

Phổ nhạc: Phạm Cao Tùng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Hòa âm – thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

Xuân Mậu Tuất

2018