Bài Tình Ca Ngày Xưa

Nhạc : Phạm Anh Dũng, Lời : PAD & Minh Hà

Tiếng hát : Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2022