Đợi Chờ

Nhạc và lời: Phạm Đình Chương & Nhật Bằng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Australia 2016