Em tôi

Nhạc và lời : Lê Trạch Lựu

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

 

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2018