Tôi Muốn Quên Người

Nhạc và lời : Khánh Băng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2022