Đêm cô đơn

Nhạc và lời : Ngọc Trọng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

 

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2018