Yêu

Nhạc và lời: Trần Thiện Thanh

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2021