Cà phê đắng trở lại

Sáng tác: Nguyễn Đình Lộc

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2019