Bến Quạnh Hiu

Nhạc: Song Ngọc

Thơ: TKTN

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

 

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Australia 2016