Bây Giờ Tháng Mấy

Nhạc và lời : Từ Công Phụng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thực hiện: Phạm Cao Tùng

Thu âm: Việt Studio

Brisbane – Australia

2017