Khi em thoáng qua đời tôi

Nhạc và lời: Mai Anh Việt

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

 

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

01 – 2017