Tiễn Em

Thơ: Cung Trầm Tưởng – Nhạc: Phạm Duy

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2022